Akil İnsanlar Heyeti Özel Isim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
erkek yurdu İsim, Eğitim
kız yurdu İsim, Eğitim
12 Kızgın Adam Özel Isim, Sinema
(a) kızgın gençler: 1950 sonlarından beri İngilterede törelere ve topluma karşı şiddetli hoşnutsuzluk
göstererek isyan eden genç yazarlar grubu, (b) âsi/isyankâr kimse.
insanları iyi tanımak Fiil
herkesin ağzında olmak Fiil
askeri birlik
çok meşgul kişilerin buluşma noktası İsim
iş âlemi
tüccar
akil insanlar heyeti İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
akil insanlar heyeti İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
(US) erat
tam kadro
jüri için uygun kişiler
erkân
insanları çok tanımış olmak Fiil
personeli az kalmış
(bir kimsenin belirli bir husustaki irade ve muvafakatini açıkladığı belgelerdeki başlangıç sözleri İsim
(vekâletname , vasiyetname) herkes bilsin ki
emlak sahipleri İsim
muhaliflerin gözünde
kendi çıkarlarını halkın çıkarlarından üstün tutan küçük
işveren ve işçiler
tüccar sınıfı
dokuz yaşlı adam (ABD Yüksek Mahkemesi'nin dokuz yargıcı
subaylar ve erat
pratik kimseler
tarikata bağlı kişiler İsim
insan gücü kaynağı
işveren ve işçiler İsim
kalifiye elemanlar
akil insanlar İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
akil adamlar İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
Siyah Giyen Adamlar 3 Özel Isim, Sinema
yol göstericiler
önemli mevkideki kişiler
zihin yaşamını yaşayanlar
düşünce adamları İsim
erkek giyim reyonu
erkekler helâsı. İsim
erkekler helâsı. İsim
erkek elbisesi/giysisi. İsim
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu İsim, Kurum İsimleri
sabırsızlıkla beklenen miras
üç kişinin işini yapmak Fiil
orduya asker almak Fiil
kadın ve erkekler için eşit haklar İsim
kadın-erkek eşitliği İsim, Sosyoloji
bir ülkenin ileri gelenleri İsim
bir memleketin ileri gelenleri İsim
başkalarının işini izlemek Fiil
çalışan personelin tümü
işçileri greve gitmeye kışkırtmak Fiil
iktidardaki politikacılar
sivil trafik sorumlusu adam
insanların idaresi
şehrin ileri gelenleri İsim
her sınıftan temsilci
başkasının ianesiyle yaşamak Fiil
şantiye de çalışanlar
haremlik selamlık olmak Fiil
 1. disqualification
 2. İsim, Hukuk inhibition
 3. İsim injunction
 4. interdiction
information of intrusion İsim
to be prohibited Fiil
to be forbidden Fiil
forbidden
estopped
inhibition İsim, Hukuk
embargo
to forbid Fiil
to interdict Fiil
to debar Fiil
to ban Fiil
to prohibit Fiil
to fetter Fiil
right to forbid
to be prohibited Fiil
to be forbidden Fiil
to enjoin ... from ...ing Fiil
to debar someone from doing sth Fiil
to provide against something Fiil, Hukuk
declaratory action to establish the non-existence of a right İsim
judgment in restraint
incom m unicado
interdiction of smuggling
debarred from commerce
to condemn a captured vessel Fiil
Law on the Prevention and Prosecution of Smuggling Özel Isim, Hukuk

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

 1. O kimse ki, kim ki, kim” ... Arapça terkiplerde kullanılan zamir
 2. Ar
 3. İyilik etme, bağışlama, ihsan
 4. Yasaklama, engelleme, önleme
 5. Eski bir ... ölçüsü, batman
 6. bk. –man
 7. Âzerî lehçesinde ve bâzı ağızlarda birinci ... zamiri “ben” yerine kullanılır