1. architect
master builder
chief designer
consulting architect
interior designer İsim, Mimarlık
assistant architect
goniometer
architectural engineer
architectural engineering
Turkish Union of Chambers of Engineers and Architects İsim
Union of Chambers of Turkish Engineers and Architects Özel Isim, Kurum İsimleri

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Binâların projesini hazırlayan, planını çizen ve ... türlü işi yapan kimse