(doğuştan) geri zekâlı kimse. İsim
aptal, budala, sersem. İsim
hayalperest, aylak, vaktini hayallerle öldüren kimse. İsim