move in with someone

  1. Fiil birinin yanına taşınmak
  2. Fiil birinin evine taşınmak
  3. Fiil biriyle aynı evde yaşamaya başlamak
  4. Fiil biriyle birlikte eve çıkmak
  5. Fiil biriyle eve çıkmak