1. İsim, Kimya fosfor
  2. passing.
  3. pawn.
  4. Fizik poise.
  5. poor.
  6. Kimya phosphorus.
  7. Fizik (a) power, (b) pressure.
  8. parental.
Eğitim (NACE kodu: P) İsim, Sanayi ve Zanaatler
davranışlarına dikkat etmek, hal ve hareketlerini düzeltmek, dikkatli olmak.
. = (
Repondez
S'il
Vous
Plait): Lütfen cevap veriniz.
V.P
. =
V. Pres. = Vice President.
gelir tablosu İsim, Muhasebe
P&S
(borsa simsarlarının) alış ve satışlar(ı).
İngilizce alfabenin 16'ncı harfi. İsim
= profit and loss: kâr ve zarar.
vekâleten Sıfat, Hukuk
vekâleten Sıfat, Hukuk
= profit and loss: kâr ve zarar.
petty cash.
postal card.
(reçetelerde) yemekten sonra.
printed circuit.
= Prince Edward Island.
= Public Health.
: Kamu Sağlık Servisi.
pijama.
öğleden sonra, saat 12.00-24.00 arası. 2.00 p.m.: saat 14.00.
Post Master.
Paymaster.
p.m.
Police magistrate.
post-mortem.
Prime Minister.
Provost Marshal.
petty officer.
postal order.
post office.
: posta kutusu (= P.K.)
= port of embarkation/entry.
= Prisoner Of War: harp esiri.
parcel post.
past participle.
postpaid.
prepaid.
parts per million.
pulse per minute.
= Province of Quebec.
payroll.
public relations.
Puerto Rico.
= (reçetelerde) gerektiğinde, ihtiyaç halinde, lüzum hasıl oldukça.
Passenger Steamer.
permanent secretary.
physical sciences.
police sergeant.
postscript.
Privy Seal.
prompt-side. Tiyatro
Public School.
: kadem kare başına libre.
= Pacific Standard Timel.
Pacific time.
past tense.
pro tempore.
Physical Training.
okul-aile birliği.
= Parent Teacher Association.
lütfen (sayfayı) çeviriniz.
fiyat/kazanç oranı İsim, Muhasebe
vekâletname suretiyle
Çin kopuzu (6 telli saz). İsim
terbiye, tutum, davranış. Genellikle
mind veya
watch fiilleriyle beraber kullanılır:
Mind
your p's and q's while your Grandmother is here: Büyük annen burada iken uslu/terbiyeli ol.
İsim
(borsa) iki peni daha yüksek
mümkün olan en kısa sürede
candlepower.
chemically pure.
circular pitch.
(İngiliz) kadem-libre (paund)saniye ölçü sistemi+. Sıfat
= 42.33x10-5 m/s. Mineroloji
= 0.0254 m/s.
= lümen(s) per watt.
= miles per hour.
azami muhtemel zarar
= normal pressure and temperature.
revolutions per minute: dakikada devir.
revolutions per second: saniyede devir.
cevaplı telgraf
saat 8'de kalkmak Fiil
az bir masraftan kaçınıp büyük zarara girmek.
gezici postane
askerî hava polisi.
Associated Press.
Air Police.
başağrısı, soğuk algınlığı ve nevralji tedavisinde kullanılan aspirin, fenasetin ve kafeinli ilâç. Eczacılık
(alay olarak) her derde deva.
(Askerî Postahane).
: en kısa zamanda, mümkün olabildiği kadar tez.
: Amerika Hayvanları Koruma Derneği.
= Civil Air Patrol.
certified public accountant.
critical path analysis.
Bayındırlık Bakanlığı.
= Grand Old Party, Republican Party.
General Practitioner.
general purpose.
Graduate in Pharmacy.
Grand Prix.
= General Post Office.
: Rus Gizli Polisi (1922-1935).
high power. Elektrik-Elektronik
high pressure.
horsepower.
International Phonetic Association.
International Press Association.
= Justice of the Peace.
kitchen police. Askerlik2
Knight of the Order of St. Patrick.
Knights of Pythias.
long primer.
low pressure.
Member of Parliament.
Military Police.
Mounted Police.
melting point.
uslu/terbiyeli/kibar ol, terbiyeni takın, sözlerine/hareketlerine dikkat et.
= National Association of Colored People.
new paragraph.
notary public.
= Royal Canadian Mounted Police.
Allah rahmet eylesin, huzur içinde yatsın(lar).
. = (
Repondez
S'il
Vous
Plait): Lütfen cevap veriniz.
= Standard Operating Procedure.
= Society for the Prevention of Cruelty to Animals (Hayvanları Koruma Cemiyeti).
= Society for the Prevention of Cruelty to Children (Çocuk Koruma Cemiyeti).
= United Press.
: Büyük Şahsiyet, Önemli Kişi.
Education (NACE code: P) İsim, Sanayi ve Zanaatler
twentieth letter of the Turkish alphabet

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Latin asıllı ... yirminci harfi
  2. Fosfor elementinin sembolü
  3. Fiilden fiil yapma eki