paper title

  1. mülkiyet hakkını kanıtlayan belge
  2. bir kişinin
  3. bir arazi veya para ya da senede sahipliğini kanıtlayan belge