1. Bilgi Teknolojileri window
flemish window
document window Bilgi Teknolojileri
dormer window
skylight İsim, İnşaat
demographic opportunity window İsim, Demografi - Nüfus
late liquidity window İsim, Bankacılık
porthole
poop port
Manufacture of doors and windows of metal (NACE code: C25.1.2) İsim, Sanayi ve Zanaatler
garret window
pop-up window İsim
Rear Window Özel Isim, Sinema
double glazed window
double-glazed window İsim, İnşaat
storm window
hardwood widow İsim, Mimarlık
inspection hole
casement İsim
corner window
casement İsim
blind window
curtained window
heated rear window
dead window
blind window
sliding window
window crank
to throw up a window Fiil
plate glass
broad glass
glazing
windowpane
pane of glass
window glass
glass insurance İsim
to glaze Fiil
window frame
window bar
scroll by the windowful Bilgi Teknolojileri
windowsill
Pane Bilgi Teknolojileri
shutter
window screen
lattice
shutter
casement İsim
sash frame
window sill
window shutter
window head
to stand at the window Fiil
window ledge
elbow board İsim
mullion
to board up something Fiil
flaw in a pane of glass
frosted window-panes

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Binâ duvarlarında, taşıtların belli yerlerinde, hava ... görmesi için bırakılan açıklık