product abandonment

  1. bir ürünün üretiminden vazgeçme
  2. bir malın üretim ve pazarlamasına son verme