product differentiation

  1. ürün farklılaştırması
  2. ürün farklılaştırması (farklı markalar , ambalaj gibi yöntemlerle bir ürünü rakip ürünlerden mümkün olduğu
    kadar farklı duruma getirme