proper fraction

  1. İsim, Matematik basit kesir
  2. İsim astüleşke, basit kesir, payı(nın değeri/derecesi) paydasından küçük olan kesir.