public works

  1. İsim bayındırlık hizmetleri
  2. İsim bayındırlık işleri
  3. bayındırlık
  4. İsim amme işletmeleri
  5. nafıa
bayındırlık işleri sözleşmesi
bayındırlık bakanı
bayındırlık bakanlığı
inşaat kontrolörlüğü
bayındırlık projesi
bayındırlık ve iskan bakanlığı
Bayındırlık İmar Ulaştırma Turizm Komisyonu İsim, Kurum İsimleri
(Br) Konut ve Bayındırlık Bakanlığı
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Özel Isim, Kurum İsimleri