1. Fiil (bir araya/bir şey etrafında) topla(n)mak, toparla(n)mak.
  The whole nation rallied to the government:
  Bütün millet hükümetin etrafında toplandı.
  The government rallied the nation around it: hükümet milleti etrafında topladı.
 2. Fiil düzene/nizama sokmak/girmek, düzenle(n)mek, takviye/ihya etmek.
  The tired soldiers rallied and draw the enemy back.
 3. Fiil canlan(dır)mak, kuvvet(len)dirmek.
  to rally one's spirit: maneviyatı kuvvetlenmek.
 4. Fiil (bir şahsın/partinin) yardımına koşmak, (bir davayı/ideali) desteklemek.
  rally round: etrafında
  toplanmak, tek vücut halinde birleşmek, kuvvetle desteklemek, yardımına koşmak.
  Her friends rallied round when she was ill.
 5. Fiil (hastalık/keder/matem vb.) iyileşmeye yüztutmak, kısmen iyileşmek, salâha kavuşmak.
  He soon rallied
  from the shock of his father's death.
 6. Fiil yeni kuvvet/enerji kazanmak, kuvvetlenmek.
 7. Fiil, Maliye (borsada fiyatlar düştükten sonra) hızla yükselmek, (piyasa) kendini toparlamak.
 8. Fiil (tenis/pinpon) sayı yapana kadar uzun süre topa vurmak.
 9. Fiil takılmak, şaka/lâtife yapmak, şakalaşmak.
 10. İsim (bir araya) toplanma, (bir gaye uğrunda) birleşme.
 11. İsim düzenle(n)me, düzene/nizama sokma/girme.
 12. İsim, Maliye (borsada düşüşü takiben) hızlı fiyat artışı, toparlanma.
 13. İsim (tenis/pinpon) (a) sayı yapana kadar uzun süre topa vuruş, (b) maçtan önce bir süre topa vuruş.
 14. İsim (boks) yumruklaşma, vuruşma.
 15. İsim
  rallye ile ayni anlama gelir. otomobil yarışı.
 16. İsim heyecanlı toplantı, miting, bir toplumu heyecana/harekete getirmek gayesiyle yapılan toplantı.
gücünü toparlamak Fiil
ralli
uçak rallisi
seçim propaganda toplantısı
toplantı yapmak Fiil
borsada fiyatların yeniden yükselmesi
toplu gösteri
parti kongresi
parti toplantısı
barış toplantısı
barış kararı
propaganda mitingi
fiyat yükselmesi
borsada fiyatların yükselmesi
borsadaki fiyatların yükselmesi
arz ve talep zorlamasından değil de
piyasanın içindeki şartlardan ötürü bir menkul kıymet ya da emtia fiyatının yükselmesi
ralli pilotu İsim, Spor
bir hastalıktan toparlanmak Fiil
borsada kriz durumu
biri çevresinde toparlanmak Fiil
kendini bir amaca adamak Fiil
birinin fikrine katılmak Fiil