1. Sıfat aceleci, telâşçı, sabırsız, atılgan.
    a rash young soldier.
  2. Sıfat düşüncesiz, acele, telâşla yapılan.
    make/take a rash decision: acele/düşünmeden karar vermek.
  3. Sıfat cür'etkâr, gözüpek.
  4. İsim isilik, tabas, deride meydana gelen kızartı ve lekeler, kurdeşen.
  5. İsim salgın, ardarda gelen nahoş olaylar.
    A rash of robberies last month.
kurdeşen olmak Fiil
ürtiker olmak Fiil
pişik
isilik. İsim
kurdeşen, ürtiker. İsim
gülcük: çocuklarda görülen bir deri hastalığı. İsim
kızamık. İsim
düşüncesizlik
düşünmeden alınan tedbirler İsim
acil alınan tedbir
sonunu düşünmeden.
I promised in a rash moment to buy the children a pet monkey.