receive part of one's salary in advance

  1. Fiil maaşının bir bölümünü avans olarak almak
  2. Fiil maaşnın bir bölümünü avans olarak almak