1. İsim, Tekstil Sanayii kabartma
 2. İsim, Tekstil Sanayii rölyef
 3. İsim ferahlık, ferahlama, iç rahatlığı/rahatlaması, sıkıntıdan/üzüntüden kurtulma/kurtuluş.
  to feel some
  relief: biraz ferahlamak.
  The good news brought a sense of relief: İyi haber ferahlık getirdi.
  I breathed a sigh of relief: İçim ferahladı (rahat bir nefes aldım).
 4. İsim ferahlatıcı şey, teselli, (derde) derman.
 5. İsim yardım, bağış, imdat.
  Go to the relief of: yardımına gitmek.
  relief train: yardım/imdat
  treni.
  relief funds: yardım fonu.
  The poor receive State relief: Fakirler devletten yardım görürler.
 6. İsim hoşa giden/yeknesaklığı gideren değişiklik.
 7. İsim nöbetten çıkma, nöbet/görev devri, nöbetin/görevin başkası tarafından alınması.
  relief man: nöbet
  değiştiren/nöbeti devralan kimse.
  bring into relief: açığa çıkarmak, görevden almak.
 8. İsim nöbeti/görevi devir alan kimse.
  relief pitcher: (beyzbolde) yedek atıcı/topa vurucu.
 9. İsim (muhasaradan vb.) kurtuluş/kurtarma.
  relief works: kurtarma çalışmaları.
  He hastened to the relief of the town.
 10. İsim (Derebeylikte) miras intikal vergisi.
 11. İsim (Piyes/roman) sahne değişmesi, olayın akışında değişme.
 12. İsim (heykel) kabartma, röliyef.
 13. İsim, Güzel Sanatlar tecessüm ettirilmiş gibi görünen resim.
 14. İsim arazi kabarıklığı, engebe, rölöve.
 15. İsim, Matbaacılık kabartma baskı.
yardım kuruluşu İsim
sorumluluktan kurtulmak istemek Fiil
vergi indirimine tabi miktar
dava sonuçlanıncaya kadar boşanma veya ayrılma davası sürerken eş veya çocuk için mahkemenin öngördüğü
para desteği veya mülkiyet haklarının düzenlenm
kesme açısı
yardım isteyen kişi
iane isteyen kişi
para yardımı başvurusu
(US) sosyal yardım talep etmek Fiil
yardım için mahkemeye başvurmak Fiil
baröliyef
kabartma
vergi indirimine tabi tutulmak Fiil
sosyal yardıma ehil olmak Fiil
(US) sosyal yardım almak Fiil
derin bir nefes almak, rahatlamak, ferahlamak Fiil
ticari kredi vergi indirimi
hayırseverlik yardımı
çocuk yardımı
(Br) çocuk yardımı
vergi indirimi talebi
vergi yükünü hafifletme talebi
vergi muafiyeti talep etmek Fiil
içini ferahlatmak Fiil
rahatlatmak Fiil
rahatlatıcı güldürü: dramatik olayların gerginleştirdiği sinirleri geçici olarak rahatlaştıran gülünç söz/sahne/olay/şahıs. İsim
gülerek sağlanan rahatlık/sükûnet. İsim
işsizlik yardımından yararlanmak Fiil
kredi riskinin asıl alacaklıdan başkasına kaydırılması
borcun hafifletilmesi
sakatlık yardımı
felakete uğrayanlara yardım
afet yardımı
çift vergilendirmeyi önlemek için yapılan vergi mahsubu
deprem felaketzedelerine yardım
yardım alabilir
yardım alabilme niteliği
ihracat geliri istisnası İsim
ihracat vergisi istisnası İsim
vergi muafiyetinin derecesi İsim
yardım alan aile
kıtlık yardımı
açılmak Fiil
dışyardım
vergi indirimini elde etmek Fiil
hafifletici
vergi indirimi tanımak Fiil
yüksek kabartma. İsim
yüksek kabartma.
low relief: hafif kabartma.
relief map: kabartma harita.
gelirin vergiye tabi olmayan kısmı
(Br) gelirin vergiye tabi olmayan kısmı
gelir vergisi indirimi
(Br) gelir vergisi indirimi
gelir vergisi indirimi
(eskiden İngilterede) fakirler/düşkünler yurdunda dağıtılan yardım.
ihtiyati tedbirden affedilme olanağı
bir ihtiyati tedbirden affedilme olanağı
acil yardım
yardım düzeyi
(Br) hayat sigortasının ücretsiz kısmı
hayat sigortasının ücretsiz kısmı
bas-relief
marjinal indirim
(Br) marjinal indirim (gelirin daha yüksek bir oranda vergileneceği düzeyi az miktarda aştığı durumda
gelir vergisi tarifesinde yapılan indirim
para yardımı
ödenmiş ipotek faizinin vergi muafiyeti
milli yardım
belediyeden/hükümetten yoksulluk yardımı gören.
sosyal yardım
(Br) sosyal yardım
yoksul yardımı
yoksul yardımı
belediye yardımı
(Br) sosyal yardım
belediye sosyal yardımı
yoksul yardımı
(Br) şahsa ait vergi indirimi
şahsa yapılan yardım
(Br) yoksul yardımı
sosyal yardım
(Br) sosyal yardım
yoksulluk yardımı
fiyat yardımı
(US) sosyal yardım
sosyal yardımlar
(Br) gelir vergisi indiriminden yararlanmak Fiil
birini yardıma ehil kılmak Fiil
(gelir vergisi) indirim oranı
(US) devlet yardımı almak Fiil
yardım alan şahıs
işsizlik yardımı alan şahıs
sığınmacılara yardım
sığınmacı yardımı
rehabilitasyon yardımı
yardıma muhtaç olmak Fiil
sabit aktiflerin satışından elde ettiği sermaye kazancı vergi indirimine tabi tutulabilir
sabit aktiflerini satarken onların yerine yenilerini satın alıyorsa
satış vergisi indirimi
hastalık yardımı
küçük para yardımı
sosyal yardım
devlet yardımı
değer artışı vergisi indirimi
vergiyi hafifletici tedbirler
vergi indirimi İsim, Vergi ve Gümrük
vergiyi hafifletici önlemler
(Br) vergi indirimi
geçici yardım
sosyal yardım almak Fiil
devlet yardımı almak Fiil
işsizlik yardımı
işsizlik yardımı alan işsiz
işsizlik yardımı
acil yardım İsim
işsizlik yardımı
yardım teşkilatı
bağış yardımı
sosyal yardım başvuru sahibi
yardım kurulu
yardım faaliyeti İsim
yardım çalışması İsim
kurtarma seferi
sığınmacılar için yardım
yaşlılar için yardım
gümrük vergilerinden muafiyet
sorumluluktan kurtarma
yardım fonu
yardım sandığı
istikraz hali kredisi
kabartma harita
yardım önlemi
bir kalenin kuşatılmaktan kurtarılması
bir nöbetçinin nöbetini devralma
vergi ödeme kolaylığı
yaşlılara yardım
yoksulluğun azaltılması
(Br) sosyal yardım bürosu İsim
sosyal yardım bürosu İsim
sosyal yardım yetkilisi
(Br) sosyal yardım yetkilisi
kurtarma harekâtı
kamu yardım örgütü
sosyal yardım ödemesi
yardım programı
yan yol
ikinci yol
kurtarma gemisi
sosyal yardım belgesi
(Br) sosyal yardım belgesi
göze rahatlık
yardım treni
emniyet sübabı
boşaltmak valfı
kurtarma gemisi
rölyef
iş yaratma projesi
sosyal yardım işçisi
kurtarma işinde çalışan işçi
sosyal yardım işleri İsim
kurtarma işleri İsim
hava boşaltma musluğu
yoksullar kanunu tahtında yardım için başvurmak Fiil
yoksullar kanunu çerçevesinde yardım için başvurmak Fiil
...'i gözler önüne sermek Fiil
...'i tartışmaya açmak Fiil
...'i apaçık ortaya koymak Fiil
...'i gündeme getirmek Fiil
gümrük muafiyeti düzenlemesi
gümrük muafiyet düzenlemesi
acil yardım servisi
hukuki himaye almak Fiil
dilekçede istenilen yardımı vermek Fiil
dayanışma derneği
emniyet subabı
sel felaketzedelerine yardım göndermek Fiil
sel felaketzedelerine yardım göndermek Fiil
bir yardım fonuna bağışta bulunmak Fiil
...'i tartışmaya açmak Fiil
...'i gündeme getirmek Fiil
...'i apaçık ortaya koymak Fiil
...'i gözler önüne sermek Fiil
işsizlik yardımı projesi
İnsani Yardım Vakfı Özel Isim, Kurum İsimleri