1. Geçişli Fiil anımsatmak, hatırlatmak, hatırına getirmek.
    Everything here reminds me of my youth: Burada her
    şey bana gençliğimi hatırlatıyor.
    to remind someone to do sth.: birisine bir şey yapmayı hatırlatmak.
aklına getirmek Fiil
andırmak Fiil
birine bir şey hatırlatmak Fiil