1. Fiil araştırmak, aramak.
  They searched the wood for the lost child. He searched (through) his pocket for
  a cigarette. Scientists searching for a cure to the common cold.
  search high and low: her tarafı/fellek fellek aramak.
 2. Fiil (üstünü/evini vb.) aramak.
  The police searched the suspect for the missing gems.
 3. Fiil yoklamak, bakmak.
 4. Fiil dikkatle incelemek, tetkik/teftiş etmek.
  search into sth: bir şeyi incelemek.
  a searching examination:
  derin inceleme/tetkik/muayene, çok sıkı sınav.
  a searching regard/look: nüfuz eden nazar.
  searching questions: inceden inceye sorular.
 5. Fiil aletle içini muayene etmek.
 6. Fiil
  search out: bulup çıkarmak, ortaya dökmek, araştırıp öğrenmek.
  to search out all the facts.
 7. İsim arama, araştırma.
  a long search for the lost child.
 8. İsim yoklama, bakma, muayene.
 9. İsim teftiş, soruşturma.
 10. İsim gemide araştırma yapma.
Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi Özel Isim, Askerlik
masasını aramak Fiil
vicdanına sormak Fiil
belleğini yoklamak Fiil
arama ve kurtarma birliği Özel Isim, Askerlik
araştırma alanı
arama yetkisi İsim, Hukuk
ikiye bölmeli arama
ikili arama
bölerek arama Bilgi Teknolojileri
arama tarama
üst arama İsim
üst araması İsim
genişlik öncelikli arama İsim, Yazılım
ev araması yapmak Fiil
arama yapmak Fiil
derinlik öncelikli arama İsim, Yazılım
soysal arama Bilgi Teknolojileri
ev araması yapmak Fiil
ev araması
arama yapmak Fiil
iş arama
iş bulma girişimi
adli arama İsim, Hukuk
arazi tarama İsim, Askerlik
deli gibi arama
ev araması yapmak Fiil
inceden inceye yapılan araştırma
yenilik arama
resmi arama
barış çabaları İsim
üst baş araması
arama tarama
önleme araması İsim, Kamu Yönetimi
araştırma emri
arama hakkı: savaştaki bir ülke gemisinin başka gemilerin milliyetini inceleme ve tarafsız ise düşmana
harp malzemesi taşıyıp taşımadığını araştırma hakkı.
right of visit and search ile ayni anlama gelir.
İsim
arama hakkı.
kişinin tüm giysilerini çıkarttırarak arama yapmak Fiil
kişinin tüm giysilerini çıkarttırarak yapılan arama
ağaç yapısında arama Bilgi Teknolojileri
üstü başı aranmak Fiil
kanunsuz arama
suçluyu aramak Fiil
bir suçluyu aramak Fiil
ev araması yapmak Fiil
ev aramak Fiil
tapu sicilini incelemek Fiil
bir gemiyi aramak Fiil
arama bazlı reklam İsim, Reklamcılık
arama algoritması İsim, Yazılım
bul ve değiştir Bilgi Teknolojileri
arama ve kurtarma İsim
Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Özel Isim, Kurum İsimleri
arama ve kurtarma servisi
Arama yönü Bilgi Teknolojileri
arama motoru İsim, Yazılım
arama motoru reklamcılığı İsim, Reklamcılık
arama motoru bazlı pazarlama İsim, Reklamcılık
arama motoru optimizasyonu İsim, Yazılım
arama motoru sonuç sayfası İsim, Yazılım
kayıp çocuğu bulmak için bakılmadık yer bırakmamak Fiil
bir kaçağın aranması
kayıp bir uçağı arama
sermaye arama
birini bulmak için aramadık yer bırakmamak Fiil
bilmem, bilmiyorum, ne bileyim.
bilmiyorum
avukatların aranması İsim, Hukuk
eski kayıtlarda aramak Fiil
eski bir dostu aramak Fiil
arama grubu. İsim
arama yolu Bilgi Teknolojileri
eski kayıt ydılarda aramak Fiil
şüpheliyle ilgili arama İsim, Hukuk
arama tutanağı İsim, Hukuk
birinin valizlerini aramak Fiil
bir kimsenin üstünü aramak Fiil
tapu sicilini incelemek Fiil
(US) tapuda bir mülkün kime ait olduğuna bakmak Fiil
taramak Fiil
araştırmak Fiil
arama emri.
arama kararı İsim, Hukuk
aranan sözcük Bilgi Teknolojileri
genişlik öncelikli arama algoritması İsim, Yazılım
derinlik öncelikli arama algoritması İsim, Yazılım
kayıp bir çocuğu aramaya çıkmak Fiil
aramaya, peşinde, …'i bulmak için/arayarak.
He went in search of a doctor for his sick wife.
kaçak eşya araması yapmak Fiil
kaçakçılık için arama yapmak Fiil
resmi arama yapma izni
ışıldaklarla düşman uçaklarını tesbit etmek Fiil
yolu farla aydınlatmak Fiil
gümrüğe tabi mallar için sıkı arama
arama tarama şubesi İsim
iş için dolaşıp durmak Fiil
araç arama ve muhafaza altına alma İsim, Hukuk
YAKKM Özel Isim, Kurum İsimleri
Yardımcı Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi Özel Isim, Kurum İsimleri
Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin Aklanması Araştırılması, Ele Geçirilmesi ve El Konulmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
Suç Gelirlerinin Aklanması, Araştırılması, El Konması ve Müsaderesi ile Terörizmin Finansmanı Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi Özel Isim, Hukuk
Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin Aklanması, Araştırılması, Ele Geçirilmesi, El Konulması ve Terörizmin Finansmanına
İlişkin 198 sayılı Avrupa Konseyi Sözleşmesi
Özel Isim, Hukuk
DEGAK Özel Isim, Kurum İsimleri
Uluslararası Denizde Arama ve Kurtarma Sözleşmesi Özel Isim, Hukuk
Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) Özel Isim, Kurum İsimleri
Deniz-AKKM Özel Isim, Kurum İsimleri