birine sülük gibi yapışmak Fiil
birine sinek gibi yapışmak Fiil
bir şeyin kabahatini birinin boynuna yüklemek Fiil
birinin tarafını tutmak Fiil