strain the meaning of a passage

  1. Fiil bir parçayı kendi çıkarına göre yorumlamak