1. sürüden ayrılmış/başıboş (hayvan).
 2. aylak/başıboş/avare/serseri (kimse), yanlış yola sapmış/yolunu sapıtmış (adam).
 3. evden kaçmış/yersiz yurtsuz (çocuk).
  waifs and strays: kimsesiz/yersiz yurtsuz çocuklar.
 4. rastgele, tesadüfî, arasıra vukubulan.
  stray bullet: serseri kurşun.
  stray customer: beklenmedik müşteri.
 5. Fizik dağınık, kaçak.
  stray light: dağınık ışık.
  stray magnetic field: kaçak magnetik alan.
  stray
  radiation: dağınık ışım.
 6. sürüden ayrılmak.
 7. doğru yoldan ayrılmak, yolunu şaşırmak/ sapıtmak, yanlış yola sapmak, dalâlete düşmek.
  to stray from
  the main road: ana yoldan ayrılmak.
  to stray from the point: konudan ayrılmak, sadet dışına çıkmak.
 8. başıboş/aylak/avare dolaşmak.
  let one's thoughts stray: zihni/düşünceleri dağılmak, düşüncelere dalmak.
serseri kurşun
sokak kedisi
sürüden ayrılmış sığırlar
tesadüfi müşteri
tesadüfen uğrayan müşteri
sapılmak Fiil
konu dışına çıkmak Fiil
toplumdan ayrılanları topluma döndürmek Fiil
sürüden ayrılan koyunları sürüye iade etmek Fiil
başıboş dolaşan hayvan sürüsünü ağıla kapamak Fiil