the last word

sözü geçmek, son sözü kendisi söylemek, dediğini yaptırmak.