to the bitter end

  1. sonuna kadar
  2. dayanma gücü kalmayıncaya kadar
  3. ölünceye kadar
sonuna kadar savaşmak Fiil