1. Sıfat en son, nihaî, kesin, kat'î, en uzak.
  This action was necessary for the ultimate success of the revolution.
  After many defeats, the war ended for us in ultimate victory. His ultimate destination was Paris.
 2. Sıfat en büyük, en yüksek.
  The ultimate authority. ultimate reality.
 3. Sıfat en yüce, en ulu, herşeyin üstündeki.
  ultimate goal in life.
 4. Sıfat temel, ana, esas.
  ultimate principles. The brain is the ultimate source of ideas. The sun is the ultimate source of power.
 5. Sıfat tüm, bütün, toplam, topyekûn.
 6. İsim sonuç, netice, son, akıbet.
 7. İsim son durum/karar.
 8. İsim temel ilke, ana prensip, ana gerçek.
bir hesabın nihai bakiyesi
nihai taşıma gücü İsim, İnşaat
nihai lehdar
nihai satın alıcı
asıl sebep
temel kurucu.
nihai tüketici
son tüketici İsim, Reklamcılık
nihai tüketim
nihai hakim pay sahibi İsim
kesin karar
nihai karar
son varılacak yer
atom silahları İsim
kararı etkileyen önemli gerçekler İsim
(davada cevap aranan) temel soru, nihai mesele İsim, Ceza Hukuku
nihai limit durumu İsim, İnşaat
ölüm cezası
nihai amaç İsim
asıl amaç İsim
nihai sorumluluk İsim
nihai sonuç
azami yük
kopma dayanıklılığı
vergiyi yüklenen
nihai kullanıcı İsim, Rekabet Hukuku
...'de son nokta İsim