1. akrep gibi
 2. Sıfat ahlâksız, sefih, düşük, fasit.
  The drunkard led a vicious life.
 3. Sıfat kötü, kötücül, habis, bedhah.
  A vicious criminal.
 4. Sıfat hain, mel'un.
 5. Sıfat kusurlu, yanlış, hatalı.
  vicious reasoning.
 6. Sıfat sert, şiddetli, vahşi, azgın.
  He gave the dog a vicious blow with his stick. A vicious headache.
 7. Sıfat tehlikeli.
  A vicious-looking knife.
 8. Sıfat (at, vb.) huysuz, hırçın.
kirli hava
kötü niyetli saldırı
kötü niyetli saldırı İsim
circle ile ayni anlama gelir. kısır döngü, fasit daire.
kısır döngü, fasit daire, devri batıl: (tanımlamada) iki terimden her birini öbürünü tanımlamak için
kullanma; (ispatlamada) ispatlanacak şeyi delil olarak gösterme.
İsim, Mantık
bir sorunu çözümlemeye uğraşırken daha beter sorunla karşılaşma. İsim
fakirlik kısır döngüsü İsim, Ekonomi
fasit daire İsim
kısır döngü İsim
şiddetli bir başağrısı İsim
ahlaka aykırı yaşayış
hata dolu müsvedde
ahlaksız uygulamalar İsim
kötülüğe eğilim
kötü niyetli söz
kötü niyetli iftira
fiyatların artıp durması
kötü üslup