kişinin şerefini lekelemek için saldırıda bulunma
birinin itibarına halel getirmek Fiil