1. confection
  2. İsim production
  3. manufacture
  4. manufacturing
  5. manufactured goods
  6. products
surplus production
computer-aided manufacturing
planned production
jobbing production
batch production
planned production
serial production
bulk production
large- lot production
set work
serial manufacture
serilization
serial construction
machine production
large scale production
serial
mass production İsim, Tekstil Sanayii
contract manufacturing
machining
foreign-made
home manufacture (s)
production surplus
surplus of production
certificate of manufacture
supervision of manufacture
nonmanufacturing costs İsim
constructive industry
manufacturing expenses İsim
manufacturing defect İsim
rate of production
manufacturing operations İsim
manufacturing license
manufacturing licence
capacity to produce
producing power
manufacturing profit
manufacturing pims
manufacturing resource planning
place of production
manufacturing cost
cost of production
manufactured commodities İsim
manufacturing expense
manufacturing centre
manufacturing industry İsim, Sanayi ve Zanaatler
manufacturing industry İsim
manufacturing know how
manufacturing company
production facilities İsim
machine tools İsim
means of production İsim
nonbasic commodities İsim
manufacturing investments İsim
direct-marketing manufacture
process of manufacture
manufacturing process
general overheads İsim
good manufacturing practices İsim
our own make
production car
conveyer conveyor system
mass-produced articles İsim
articles made in bulk İsim
mass-produced articles İsim
large scale producer
production of manufactured goods
nonmanufactured
to make for stock Fiil
wood-manufacturing industry İsim
articles of foreign manufacture İsim
confection
make
Manufacturing (NACE code: C) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Department of Manufacturing İsim, Kurum İsimleri
Production Compliance Certificate İsim, Ulaşım
Good Manufacturing Practices (GMP) İsim

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. İşlenip yapılmış şeyler