pop
patla(t)mak. Fiil
pop
pat diye ses çıkar(ttır)mak. Fiil
pop
çabucak koymak/koyuvermek, atıvermek.
pop the rolls into the oven. He popped his coat on. Fiil
pop
(silahla hedefi) vurmak. Fiil
pop
ilâç/hap yutmak, özellikle itiyat halinde ve devamlı ilâç almak. Fiil
pop
(mısır) patlatmak. Fiil
pop
rehine koymak. Fiil
pop
patırtı, patlama (sesi). İsim
pop
gazoz. İsim
pop
(silahla) ateş etme, atış. İsim
pop
pop fly. İsim
pop
popüler müzik, halk müziği. İsim
pop
baba(cığım). İsim
pop
pop art. İsim
pop
rehin.
in pop: rehinde.
be in pop: rehinde olmak. İsim
pop
popüler, halk+.
pop music/concert: adî ve genç halkın hoşuna giden müzik, pop müziği/konseri.

pop festival: pop müziği festivali.
pop group: pop müziği topluluğu.
pop singers: pop müziği şarkıcıları.
pop
pat diye, patırtı ile, patlayarak.
pop
yere değmeden saha içinde yakalanabilen yüksekten atılmış top. İsim
pop
meşrubat İsim, Gıda ve Mutfak
(reklamcılık)dönkart
meşrubat İsim, Gıda ve Mutfak
patlamak Fiil
karı-koca ya da ailenin sahip olduğu ve yönettiği küçük ticarethane
şişenin mantarını patlatarak çıkarmak Fiil
kasayı zorlayarak açmak Fiil
popüler sanat: karikatür ve ilân resimleri. İsim
pop sanatı İsim, Sanat
bir yere çabucak sokarak gizlemek Fiil
(US) drezin
fikirlerini kâğıda çiziktirmek Fiil
patlak gözlü
gözleri fal taşı gibi açılmış
yere değmeden saha içinde yakalanabilen yüksekten atılmış top. İsim
(a) uğrayıvermek, girivermek, dalıvermek.
I've just popped in to return your book. (b) ateş etmek,
(ateş edip) vurmak.
He's popping at the rabbits in the field.
acele giyinmek Fiil
pop müzik
şişe mantarının çıkarken yaptığı ses
(a) birden gitmek, savuşmak, sıvışmak, (b) ölüvermek, nalları dikmek, gürleyip gitmek, (c) vurmak, (d)
öfke ile/düşünmeden konuşmak, atıp tutmak.
başını pencereden dışarı çıkarmak Fiil
saatini rehne vermek Fiil
dışarı fırlamak/çıkmak, pörtlemek, (faltaşı gibi) açılmak.
Her eyes almost popped out with excitement.
He just popped out for a few minutes.
ağızdan kaçmak Fiil
fırlamak Fiil
bakkala kadar gitmek Fiil
bir yere uğramak Fiil
rehinci dükkânı
bir şeyi çekmeceye gizlemek Fiil
evlenme teklif etmek.
zuhur etmek, birden oluvermek/meydana gelmek/vaki olmak, çıkıvermek, sipsivri çıkmak.
açılır menü Bilgi Teknolojileri
beliren ileti Bilgi Teknolojileri
şehre kadar uzanıvermek Fiil
küçük boyda gazetelere özgü haber sunuculuğu ve tekniğinin büyük'ciddi'gazeteler tarafından kullanılması
meşrubat İsim, Gıda ve Mutfak
pop
popular Sıfat
pop
pop Sıfat
tabloid television
pop music
pop art
pop art İsim, Sanat

pop
Karışık bir ... caz müziği