1. İsim, Askerlik2 (a) geri çek(il)me, ric'at.
  The army's retreat was orderly.
  to be in retreat: geri çekilmek,
  ric'at halinde olmak.
  to cut off army's retreat: ordunun geri çekilme yollarını kesmek. (b) ric'at emri/işareti, (c) bayrak indirme (töreni), (d) bu törende çalınan boru/trampet.
 2. İsim (inzivaya/uzlete) çekilme.
 3. İsim inziva köşesi, inzivagâh, uzletgâh, sığınak, çekilecek yer, tenha yer.
 4. İsim tımarhane, şifa yurdu.
 5. İsim itikâf, inziva, yalnız bir yere çekilip ibadet etme veya düşünceye dalma.
  to go into retreat for a
  week: bir haftalığına inzivaya çekilmek.
 6. Fiil (inzivaya/uzlete) çekilmek.
 7. Fiil (düşman önünde) geri çekilmek, ric'at etmek
 8. Fiil geri kaç(ır)mak.
 9. Fiil geriye çekmek/eğmek/meylettirmek.
düşmandan sıyrılmak Fiil
tam çekilme halinde olmak Fiil
alelacele gitmek Fiil
hemen geri çekilmek Fiil
yaptığı işi hemen bırakmak Fiil
alelacele çekilmek Fiil
hızla geri çekilmek Fiil
tüymek Fiil
retreat1 (6).
(a) geri çekilme/ric'at borusu çalmak.
The drums beat a retreat. (b) bozguna uğramak, bozguna
uğrayıp düzensizce geri çekilmek, (c) kaçmak, tüymek, kirişi kırmak.
We dropped the apples and beat a hasty retreat when the farmer shouted at us.
geri çekilmek
dönüşü kapsamak Fiil
düşmanın geri çekilmesini kesmek Fiil
yönetici kadro için dinlence yerleri İsim
düşmanı çekilmeye zorlamak Fiil
geri çekilme (ricat) borusunu çalmak Fiil
tam çekilme/ric'at halinde.
politik geri çekilmek Fiil
(politik) geri çekilmek Fiil
inzivaya çekilmek Fiil
dağ barınağı
kuytu bir yer
düzgün ricat
geri çekilme
geri çekilişi hızlandırmak Fiil
sakin inziva yeri
geri çekilme borusunu çalmak Fiil
stratejik geri çekiliş
izin geçirme yeri
bozgun halinde ricat etmek Fiil
metal fiyatlarında gerileme
Onbinlerin Ricatı İsim
başkente doğru geri çekilme
(nefis savunmasında) sırtını duvara verme
düzenli bir ricatte bulunmak Fiil
tekrar muamele etmek, tekrar kimyasal bir işleme tabi tutmak. Fiil
tekrar tedavi etmek. Fiil