1. Fiil, İnsan Kaynakları ayartmak
  2. Fiil (resmen) rica etmek/dilemek, talep etmek.
    to solicit aid.
  3. Fiil yalvarmak, ısrarla istemek.
    to solicit votes: oy toplamaya çalışmak.
  4. Fiil (yasa dışı eyleme) kışkırtmak, tahrik/teşvik etmek.
  5. Fiil (fahişe/dilenci) taciz etmek, ahlâksızca tekliflerde bulunmak.
birinden bir lütuf istemek Fiil
bir devlet memuriyeti talep etmek Fiil
bir göreve talip olmak Fiil
sipariş istemek Fiil
teklif istemek Fiil
teberru toplamak Fiil
bağış istemek Fiil
müşteri elde etmeye çalışmak Fiil
sipariş beklemek Fiil
abone olmaya davet etmek Fiil
(US) abone beklemek Fiil
oy talep etmek Fiil
oy istemek Fiil