stay around

  1. Verb gitmemek
  2. Verb ayrılmamak
  3. Verb yanında kalmak
  4. Verb durmak
  5. Verb kalıcı olmak