argue about sth

biriyle bir şey üzerine tartışmak Fiil
biriyle bir şey üzerine çekişmek Fiil