carry forward an item

  1. Fiil bir kalemi yeni devre nakletmek
  2. Fiil bir kalemi yeni devreye nakletmek
bir kalemin nakli yekûnunu yapmak Fiil
kalemin nakl-i yekûnunu yapmak Fiil