court of justice

  1. İsim açık piyasa işlemleri
  2. İsim adalet divanı
  3. adalet sarayı
Avrupa Topluluğu Adalet Divanı içtihadı İsim
Avrupa Adalet Divanı İsim, Avrupa Birliği
Avrupa Toplulukları Adalet Divanı İsim, Avrupa Birliği
Avrupa Birliği Adalet Divanı İsim, Avrupa Birliği
(Br) yüksek mahkeme
yüksek adalet divanı
uluslararası adalet divanı Özel Isim, Kurum İsimleri
Dünya Mahkemesi, 1945'te Birleşmiş Milletler tarafından milletlerarası davalara bakmak için kurulmuş mahkeme.
Adalet Divanı hükmü, ATAD kararı
bölge adliye mahkemesi İsim, Hukuk
Uluslararası Adalet Divanı Statüsü İsim, Uluslararası Hukuk
bir mahkemenin usulü
bir uyuşmazlığı adalet divanına götürmek Fiil
uyuşmazlığı adalet divanına götürmek Fiil
yüksek adalet divanı
Avrupa Birliği Adalet Divanı İsim, Avrupa Birliği
Avrupa Adalet Divanı İsim, Avrupa Birliği
Avrupa Toplulukları Adalet Divanı İsim, Avrupa Birliği
Avrupa Adalet Divanı İsim, Avrupa Birliği
Avrupa Toplulukları Adalet Divanı İsim, Avrupa Birliği
Avrupa Birliği Adalet Divanı İsim, Uluslararası Hukuk
Avrupa Adalet Divanı İsim
Uluslararası Adalet Divanı(Lahey Divanı)
Lahey Uluslararası Adalet Divanı İsim, Hukuk
daimi uluslararası adalet divanı