decree dative

  1. vasiyeti tenfiz memuru tayin eden mahkeme kararı
  2. vasiyeti tenfiz kararı
vasiyeti tenfiz kararı