direct responsibility

dolaylı sorumluluk İsim, Hukuk