enter in conformity

  1. Fiil aslı gibidir olduğunu kaydetmek
  2. Fiil birbirine mutabık olduğunu kaydetmek