1. İsim şey, nesne, cisim, var olan şey.
  Stars, moon, mountains, persons, languages and beliefs are entities.
 2. İsim varlık, mevcudiyet, vücut, zat.
  corporeal entity: vücut.
  to preserve one's entity and individuality:
  varlığını ve benliğini korumak.
 3. İsim bütün, bağımsız tek varlık.
  A divided country is no longer a political entity.
 4. İsim, Felsefe öz, kendilik, mahiyet, oluş.
gerçek kişi İsim, Hukuk
hakikî şahıs İsim, Hukuk
gerçek kişi İsim, Hukuk
hakikî şahıs İsim, Hukuk
hakikî şahıs İsim, Hukuk
gerçek kişi İsim, Hukuk
işletmenin bağımsız kişiliğinin olması
ayrı bir varlığı olmak Fiil
ekonomik varlık İsim
kamu kuruluşu İsim, Kamu Yönetimi
bağımsız iktisadi varlık İsim, Rekabet Hukuku
tüzel kişi İsim, Hukuk
hükmî şahıs İsim, Hukuk
tüzel kişi İsim, Hukuk
hükmî şahıs İsim, Hukuk
gerçek ve tüzel kişi İsim, Hukuk
gerçek veya tüzel kişi İsim, Hukuk
hakikî veya hükmî şahıs İsim, Hukuk
özel hukuk tüzel kişisi İsim, Hukuk
özel hukuk tüzel kişisi İsim, Hukuk
kamu tüzel kişisi İsim, Hukuk
kamu hukuku tüzel kişisi İsim, Hukuk
iyi işleyen şirket
açıklanmayan satış şirketi
bağımsız işletme muhasebesi İsim
Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi Özel Isim, Kurum İsimleri
işletmenin tüzel kişiliği
işletmenin bağımsızlığı ilkesi