fall in love

  1. Fiil âşık olmak
  2. Fiil sevdalanmak
  3. Fiil sevmek
  4. Fiil tutulmak
  5. Fiil vurulmak
  6. Fiil gönlünü kaptırmak
  7. Fiil gönül vermek
abayı yakmak Fiil
tutulmak Fiil
gönlünü kaptırmak Fiil
vurulmak Fiil
gönül vermek Fiil
(birine) âşık olmak, gönül vermek, gönlünü kaptırmak, vurulmak,
k.d. abayı yakmak.
birine aşık olmak Fiil
...e sırılsıklam aşık olmak Fiil