free capital

birden çok amaç için kullanılabilecek sermaye malları İsim
(AT) sermayenin serbest hareketi İsim
sermayenin serbest hareketi İsim
sermayenin serbest dolaşımı
hizmet ve sermayenin serbest hareketi İsim