gönüllü ihracat kısıtlaması kısaltması

  1. ver (voluntary export restraint)