1. çalım, jest, hareket: fikir, duygu, heyecan vb. ifade eden el/kol/baş/yüz/beden hareketleri.
  He made an angry gesture.
 2. gösteri(ş), jest, bir sonuç elde etmek için ya da usul/formalite icabı yapılan hareket.
  a political
  gesture to draw popular support. a friendly gesture. He did it as a gesture of support. What a nice gesture!
 3. jestler/el-kol vb. hareketleri yapmak.
  She gestured sharply, to silence him.
 4. jestlerle/el-kol vb. hareketleriyle ifade/işaret etmek.
  He gestured towards the door: Eliyle kapıyı
  işaret etti (çık anlamında kapıyı gösterdi).
(diplomatik) jest
birine dostça bir davranışta bulunmak Fiil