get hold of the wrong end of the stick

  1. Fiil işe yanlış yerinden sarılmak
  2. Fiil durumu ya da söyleneni tümüyle yanlış anlamak
  3. Fiil konuyu kökten yanlış anlamak
  4. Fiil tamamıyla yanlış anlamak
tamamen yanlış/ters anlamak.
yanlış anlamak, ters anlam vermek, lâfı tersinden anlamak.