initial point

  1. İsim (taşımacılık) çıkış noktası
  2. İsim başlangıç noktası
ilk tevcih noktası İsim
ilk ateş noktası İsim