1. radyo ya da televizyon istasyonunun başka bir istasyondan naklen canlı olarak yayınlanacak bir mesaj
ömrü kalmamış olmak Fiil
ölmüş olması gerekirken hâlâ yaşamak Fiil