1. … gibi davranmak, … süsü vermek, … taslamak, yapar gibi görünmek.