move closure

  1. (parlamento) meclis görüşmelerinin kapatılmasını talep etme
  2. Fiil müzakerelerin kapanmasını talep etmek
müzakerenin kapanmasını talep etmek Fiil
müzakerelerin kapanmasını talep etmek Fiil
müzakereleri kapatmakyı teklif etmek Fiil