net present value method

  1. net bugünkü değer yöntemi
  2. (gelecekteki nakit giriş ve çıkışlarını belirli bir iskonto oranıyla bugünkü değere indirgedikten sonra
    bunları karşılaştırmak suretiyle projeleri değ