nursing care

Hemşireli yatılı bakım faaliyetleri (NACE kodu: 87.1) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Hemşireli yatılı bakım faaliyetleri (NACE kodu: 87.10) İsim, Sanayi ve Zanaatler