present value

  1. İsim, Ekonomi şimdiki değer
  2. bugünkü değer
  3. vadesi ileride belirli bir tarihte gelecek ve önceden belirli bir meblağın iskontolu değeri
beklenen nakit akımının şimdiki değeri
bir şirketin gerçekleştirmeyi beklediği net nakit meblağ
net bugünkü değer İsim, Muhasebe
(gelecekteki nakit giriş ve çıkışlarını belirli bir iskonto oranıyla bugünkü değere indirgedikten sonra
bunları karşılaştırmak suretiyle projeleri değ
net bugünkü değer yöntemi