public undertaking

  1. İsim, Rekabet Hukuku kamu teşebbüsü
  2. kamu işletmesi
kamu sektörü girişimi